Umorzenie akcji TIM SA - rejestracja w KDPW SA

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 18.02.2010r otrzymał Uchwałę nr 90/2010 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 17 lutego 2010r podjętą na wniosek TIM SA, w związku z umorzeniem 547.000 akcji TIM SA, stwierdzającą, iż kodem PLTIM0000016 oznaczonych jest 23.100.000 akcji TIM SA. Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż informację o umorzeniu akcji TIM SA, o którym mowa powyżej, Zarząd TIM SA podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 33/2009 przekazanym w dniu 17.06.2009r.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-02-18

Raport bieżący nr 4/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki Mirosław Nowakowski 2010-02-18

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-02-18

drukuj