Ustanie uczestnictwa DM BANKU HANDLOWEGO SA, rozszerzenie uczestnictwa DM BDM SA

Informacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z 13.04.2012 r., dotycząca akcji TIM SA.

KDPW S.A. poinformował 13.04.2012 r., że 16.04.2012 r.:

1) ustaje wykonywanie przez spółkę DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. uczestnictwa w typie uczestnictwa SPONSOR EMISJI dla akcji spółki TIM S.A. oznaczonych kodem PLTIM0000016,

2) rozszerza się uczestnictwo spółki DOM MAKLERSKI BDM S.A. o typ uczestnictwa wskazany w pkt 1.


drukuj