Uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2008- Zwołanie NWZA TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 18 marca 09:14)

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2008 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2008r, Zarząd TIM SA informuje, iż warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A., które odbędzie się w dniu 07.04.2008r o godzinie 8.00 w siedzibie TIM SA , jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji TIM SA do depozytu do dnia 31 marca 2008r do godziny 15.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 8/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-03-18 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki
2008-03-18 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj