Walne Zgromadzenie TIM SA – podjęte uchwały

Zarząd TIM SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się 11.06.2015 r.

Zobacz raport bieżący nr 20/2015 >>

drukuj