Wartości wynagrodzeń osób nadzorujących w TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 25 maja 20:10 – Raport bieżący)

Wartości wynagrodzeń poszczególnych osób nadzorujących w TIM S.A

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w raporcie rocznym za rok 2004 nie zostały podane wartości wynagrodzeń poszczególnych osób nadzorujących w TIM SA.
Wartości wynagrodzeń osób nadzorujących w TIM S.A. podane zostały w kwocie łącznej 30 000 PLN z uwagi na małą wartość ww. wynagrodzeń w porównaniu do pozostałych wartości przedstawionych w raporcie rocznym.
Wartości wynagrodzeń poszczególnych osób nadzorujących w TIM S.A, przedstawiają się następująco:
Krzysztof Wieczorkowski – 15.000 PLN
Marek Słowikowski – 5.000 PLN
Andrzej Kusz – 5.000 PLN
Jan Walulik – 3.000 PLN
Andrzej Diakun – 2.000 PLN

drukuj