Wielokrotnie rekordowy październik w TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w październiku 2018 r. 73,73 mln zł wobec 66,86 mln zł w październiku 2017 r. (+10,3% r/r). To nie tylko najlepszy pod względem obrotów miesiąc w już niemal 31-letniej historii TIM-u, ale i pierwszy miesiąc, w którym przychody ze sprzedaży spółki przekroczyły 70 mln zł, zaś obroty wygenerowane przez e-commerce – 50 mln zł.

Przychody z kanału online wyniosły w październiku 2018 r. ponad 53 mln zł (+10,1% r/r) i były oczywiście najlepsze od rozpoczęcia przez TIM sprzedaży w internecie. Dziesięć miesięcy 2018 r. przyniosło TIM-owi łącznie ogółem już ponad 628 mln zł (+16,1% r/r), zaś w samym kanale e-commerce – 445,93 mln zł (+15,8% r/r).

– Oczywiście mógłbym powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni tymi rekordami i nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu. Byłaby to jednak fałszywa skromność. Rozpoczynając ponad pięć lat temu zmianę modelu biznesowego, zdecydowaliśmy nie powierzać losów firmy przypadkowi czy wahaniom koniunktury w branży budowlanej. Wiedzieliśmy dokładnie, co chcemy osiągnąć. Październikowe obroty to efekt ciężkiej pracy wszystkich pracowników TIM-u, którzy najpierw konsekwentnie wdrażali hybrydowy model sprzedaży, a teraz stale go doskonalą. To także zasługa zaufania, jakim obdarzają nas partnerzy biznesowi oraz klienci. Wszystkim bardzo dziękuję za nasz wspólny sukces – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Zobacz raport bieżący nr 47/2018 >>

drukuj