Wniosek Zarządu TIM SA w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 r.

Data sporządzenia

2018-03-29

Raport bieżący nr

6/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29.03.2018 r Zarząd TIM SA podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez TIM SA w 2017r. Zgodnie z ww. uchwałą i sporządzonym na jej podstawie wnioskiem do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA, zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2017r w całości przeznaczony zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Wniosek o którym mowa powyżej, zostanie zbadany i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą TIM SA na najbliższym jej posiedzeniu.
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2017 r podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-03-29, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-03-29, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj