Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za kwiecień 2021 r.

Data sporządzenia

2021-05-05

Raport bieżący nr

13/2021

 

Zarząd TIM S.A. w załączeniu przekazuje wstępną informację o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów za kwiecień 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-05-05, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-05-05, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za kwiecień 2021 r.
107 KB