Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za kwiecień 2023 r.

Data sporządzenia

2023-05-05

Raport bieżący nr

22/2023

 

Zarząd TIM S.A. w załączeniu przekazuje wstępną informację o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów za kwiecień 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-05-05, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-05-05, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za kwiecień 2023
132 KB