Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za lipiec 2022 r.

Data sporządzenia

2022-08-01

Raport bieżący nr

22/2022

 

Zarząd TIM S.A. w załączeniu przekazuje wstępną informację o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów za lipiec 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-08-01, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-08-01, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za lipiec 2022 r.
128 KB