Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za lipiec 2023 r.

Data sporządzenia

2023-08-02

Raport bieżący nr

30/2023

 

Zarząd TIM S.A. w załączeniu przekazuje wstępną informację o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów za lipiec 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-08-02, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-08-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za lipiec 2023
130 KB