Wstępne działania przygotowawcze do IPO 3LP S.A.

Data sporządzenia

2021-06-17

Raport bieżący nr

22/2021

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. spółka zależna Emitenta — 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach — rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej _IPO_ akcji 3LP S.A. oraz dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. IPO jest rozważane w celu pozyskania przez 3LP S.A. środków na finansowanie dalszego rozwoju działalności spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-06-17, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-06-17, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj