Wstępne informacje o przychodach ze sprzedaży TIM SA za kwiecień 2016 r.

Data sporządzenia

2016-05-23

Raport bieżący nr

16/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przedkłada wstępną informację o przychodach ze sprzedaży towarów i usług TIM SA za kwiecień 2016 r wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok. 

ZAŁĄCZNIK

Wstępne przychody ze sprzedaży TIM SA za kwiecień 2016 r. [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-05-23, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-05-23, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj