Wybór biegłego rewidenta

(Emitent – PAP – sobota, 25 kwietnia 17:08)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.04.2009r, otrzymał informację, iż Rada Nadzorcza TIM SA , zgodnie z par. 24 ust.4 pkt.3 Statutu Spółki, w dniu 23.04.2009r dokonała wyboru firmy ‚”ELIKS” Audytorska Sp.z o.o. Grupa FINANS – SERVIS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 269, jako firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2009 oraz za rok 2009.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-04-25 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-04-25 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Spółka TIM SA korzystała wcześniej z usług podmiotu, o którym mowa powyżej, w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2004, pierwsze półrocze 2005, rok 2005, pierwsze półrocze 2006 , rok 2006, pierwsze półrocze 2007, rok 2007, pierwsze półrocze 2008 oraz rok 2008.

Raport bieżący nr 14/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-04-25 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-04-25 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj