Wybór biegłego rewidenta

(Emitent – PAP – wtorek, 12 czerwca 18:26)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza TIM SA , działając na podstawie par.24 pkt.4 Statutu Spółki, w dniu 11.06.2007r. zatwierdziła firmę ‚”ELIKS” Audytorska Sp.z o.o. Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce Grupa FINANS – SERVIS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 269, jako firmę uprawnioną do badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2007 oraz za rok 2007.

Spółka TIM SA korzystała wcześniej z usług podmiotu, o którym mowa powyżej, w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2004, pierwsze półrocze 2005, rok 2005, pierwsze półrocze 2006 oraz rok 2006.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 44/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-12 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-06-12 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj