Wybór biegłego rewidenta

(Emitent – PAP – wtorek, 7 listopada 19:36)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza TIM SA , działając na podstawie par.24 pkt.4 Statutu Spółki, z dniu 07.11.2006r zatwierdziła firmę ‚”ELIKS” Audytorska Sp.z o.o. Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce Grupa FINANS – SERVIS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 269, jako firmę uprawnioną do badania sprawozdania finansowego za rok 2006.

Spółka TIM korzystała wcześniej z usług podmiotu, o którym mowa powyżej, w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2004, pierwsze półrocze 2005, rok 2005, oraz pierwsze półrocze 2006.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 41/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-07 Krzysztof Folta Prezes Zarzadu

2006-11-07 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj