Wybór biegłego rewidenta

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż w dniu 02.11.2009r Rada Nadzorcza TIM SA, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r (Dz. U.02,76,694) o rachunkowości oraz zgodnie z par. 24 ust.4 pkt.3 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Leszczyna 12 A, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3149, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2009 oraz za rok 2010r, jak również do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2010r. Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż Spółka nie korzystała wcześniej z usług firmy HLB M2.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2009-11-03

Raport bieżący nr 38/2009

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2009-11-03

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2009-11-03

drukuj