Wybór biegłego rewidenta

(Emitent – PAP – piątek, 16 maja 22:05)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż w dniu 15.05.2008r Rada Nadzorcza TIM SA dokonała wyboru firmy ‚”ELIKS” Audytorska Sp.z o.o. Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce Grupa FINANS – SERVIS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 269, jako firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2008 oraz za rok 2008.

Spółka TIM SA korzystała wcześniej z usług podmiotu, o którym mowa powyżej, w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2004, pierwsze półrocze 2005, rok 2005, pierwsze półrocze 2006 , rok 2006, pierwsze półrocze 2007oraz rok 2007.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 15/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-16 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-05-16 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj