Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2006r.

(Emitent – PAP – sobota, 24 czerwca 13:14)

Zarzad TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza TIM SA działając na podstawie par.24 pkt.4 Statutu Spółki w dniu 23.06.2006r zatwierdziła firmę ELIKS Audytorska Sp. z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Grupa Finans – Serwis z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 269, jako firmę uprawnioną do badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2006r. Spółka TIM korzystała wcześniej z usług podmiotu, o którym mowa powyżej w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2004, za pierwsze półrocze 2005 oraz za rok 2005.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 23/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-24 Krzysztof Folta Prezes Zarzadu

2006-06-24 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj