Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego TIM sa za rok 2005

(Emitent – PAP – sobota, 24 września 15:20)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza TIM SA, działając na podstawie par. 24 pkt. 4 Statutu Spółki w dniu 24.09.2005r. zatwierdziła firmę ELIKS Audytorska Sp. z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Grupa Finans- Servis z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 269, jaką firmę uprawnioną do badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2005. Spółka TIM SA korzystała wcześniej z usług podmiotu, o którym mowa powyżej w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2004 oraz badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2005r

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 23 RO – wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 26/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-09-24 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj