Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 25 lipca 19:35)

Zarząd TIM SA informuje, iż Rada Nadzorcza TIM SA , działając na podstawie par.24 ust. 4 pkt. 4 Statutu Spółki w dniu 25.07.2005r zatwierdziła firmę: ELIKS Audytorska Sp. z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Grupa Finans – Servis z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 34, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 269, jako firmę uprawnioną do badania sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 30.06.2005r ( badanie półroczne ).

Spółka TIM SA korzystała wcześniej z usług podmiotu, o którym mowa powyżej w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2004.

 

Raport bieżący 17 / 2005

drukuj