Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM SA w dniu 23.10.2020 r.

Data sporządzenia

2020-10-27

Raport bieżący nr

33/2020

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 23 października 2020 roku.

1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów _28,08 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,
łącznie Ewa i Krzysztof Folta na NWZ TIM SA posiadali: 5 175 018 akcji/ głosów _31,59 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 23,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów _18,32 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

3.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 565 000 akcji/głosów _9,55 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.

4.Fundusze reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ,tj.:

a_ALTER FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – 227 072 akcji/głosów,
b_ALTER ASZ FIZ SUBFUNDUSZ ASZ RYNKU POLSKIEGO – 321 273 akcji /głosów,
c_ALTER ASZ FIZ SUBFUNDUSZ ASZ RYNKÓW ZAGRANICZNYCH – 478 634 akcji/głosów,
d_ALTER ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2 – 271 471 akcji/głosów,
e_ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji – 66 550 akcji/głosów,
f_ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu – 61 000 akcji/głosów,
g_ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony – 67 000 akcji/głosów,
h_ALTER ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 – 200 000 akcji/głosów,

łącznie posiadające 1 693 000 akcji/głosów _10,34 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7,63 % udziału w ogólnej liczbie głosów_.5.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów _5,26 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,

6.Kazimierz Stogniew: 847 004 akcji/głosów _5,17 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,82 % udziału w ogólnej liczbie głosów_,

Zgodnie z listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. wzięli udział akcjonariusze posiadający 16 379 400 akcji, które uprawniają do 16 379 400 głosów, co stanowi udział w wysokości 73,78 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A..

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-10-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-10-27, Piotr Nosal – Członek Zarządu
drukuj