Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 8 marca 2024 r.

Data sporządzenia

2024-03-08

Raport bieżący nr

12/2024

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _,,Spółka” _ informuje, że akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 8 marca 2024 r. była FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy posiadająca 21 970 445 akcji Spółki stanowiących 98,97% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 21 970 445 głosów na walnym zgromadzaniu Spółki stanowiących 98,97% ogólnej liczby głosów i 98,97% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 8 marca 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-08, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj