Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TIM SA z 02.09.2005r.

(Emitent – PAP – czwartek, 15 września 09:02)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, które odbyło się w dniu 02.09.2005r.

 

L.p. Imię i nazwisko

Ilość  
przysługujących
głosów

% w ogólnej
liczbie głosów
1 Krzysztof Wieczorkowski 4 024 216 28,97 %
2 Krzysztof Folta 4 000 000 28,79 %
3 BZWBK Inwestycje Spółka z o.o. 2 229 920 16,05 %
4 Kazimierz Stogniew 1 565 028 11,27 %
5 Mirosław Nowakowski 1 147 366 8,26 %
6 Jan Walulik 922 390 6,64 %

 

 

Podstawa prawna: Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 22/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-15 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-09-15 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj