Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZA

(Emitent – PAP – czwartek, 28 października 21:50 – Raport bieżący 28/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu , niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZA TIM SA, które odbyło się w dniu 27.10.2004r.

L.p. Imię i nazwisko – Ilość przysługujących głosów – % udział w ogólnej liczbie głosów
1. Krzysztof Folta – 4.000.000 – 29,94 %
2. Krzysztof Wieczorkowski – 3.900.000 – 29,19 %
3. BZWBK Inwestycje Sp. z o.o. – 2.229.920 – 16,69 %
4. Kaziemierz Stogniew – 1.565.048 – 11,71 %
5. Jan Walulik – 850.000 – 6,36 %
6. Mirosław Nowakowski – 750.000 – 5,61 %

drukuj