Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 28 czerwca 08:48)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 24.06.2006r. L.p. Imię i nazwisko/ Firma ilość przysługujących głosów % w ogólnej liczbie głosów 1. Krzysztof Folta 3.700.000 33,6 % 2. Krzysztof Wieczorkowski 3.024.216 27,4 % 3. Kazimierz Stogniew 1.465.028 13,3 % 4. Mirosław Nowakowski 1.300.000 11,8 % 5. Jan Walulik 822.390 7,5 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 28/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-28 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-28 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj