Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 20 czerwca 08:41 – Raport bieżący)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 18.06.2005r.

 

L.p. Imię i nazwisko

Ilość przysługujących głosów

% w ogólnej liczbie głosów

1 Krzysztof Folta 4 098 639 29,06%
2 Krzysztof Wieczorkowski 4 024 216 28,53%
3 BZWBK Inwestycje Sp. z o.o. 2 229 920 15,81%
4 Kazimierz Stogniew 1 565 028 11,10%
5 Mirosław Nowakowski 1 201 975 8,52%
6 Jan Walulik 922 390 6,54%

Raport bieżący 15 / 2005

drukuj