Wykaz akcjonariuszy posiadających co namniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA

(Emitent – PAP – wtorek, 6 lipca 09:38 – Raport bieżący 17/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 26.06.2004r.

L.p. Imię i nazwisko; Ilość przysługujących głosów; % udział w ogólnej liczbie głosów na ww. WZA
1. Krzysztof Wieczorkowski; 4.472.516; 28,9 %
2. Krzysztof Folta; 4.400.000; 28,5 %
3. BZ WBK Inwestycje Sp. z. o.o.; 2.229.920; 14,4 %
4. Mirosław Nowakowski; 1.717.366; 11,1 %
5. Kazimierz Stogniew; 1.565.048; 10,1 %
6. Jan Walulik; 1.002.390; 6,5 %

Art. 148 pkt. 3 ustawy z dnia 21.08. 1997r Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. 97, nr 118, poz. 754 z późn. zm.)

drukuj