Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA TIM SA w dniu 01.09.2008r

(Emitent – PAP – piątek, 5 września 07:07)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach w załączeniu przesyła listę akcjonariuszy TIM SA posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 01.09.2008r.Lista akcjonariuszy TIM SA posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA TIM SA w dniu 01.09.2008r. [RTF]

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 30/2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-09-05 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki
2008-09-05 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj