Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA TIM SA w dniu 26.01.2007r.

(Emitent – PAP – piątek, 2 lutego 16:54)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, które odbyło się w dniu 26.01.2007r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA TIM SA

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 11/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-02-02 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj