Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006r.

(Emitent – PAP – poniedziałek, 11 czerwca 22:22)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu , przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006r.

Wykaz informacji przekazanych przez TIM SA do publicznej wiadomości w 2006 r. [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raport bieżący nr 39/2007

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-11 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-06-11 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj