Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006r.

(Emitent – PAP – wtorek, 24 lipca 09:06)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu , przedkłada skorygowany wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006r., określonych w art. 56 ust.1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie TIM SA we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8a oraz na stronie internetowej Emitenta www. tim.pl.

 

Spis raportów 2006 [DOC]

 

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raport bieżący nr 39/2007

drukuj