Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007r.

(Emitent – PAP – wtorek, 20 maja 21:34)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach , w załączeniu przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007r., określonych w art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie TIM SA w Siechnicach , ul. E. Kwiatkowskiego 24 oraz na stronie internetowej Emitenta : www.tim.pl.


Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raport bieżący nr 17/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-05-20 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

drukuj