Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008r.

(Emitent – PAP – środa, 13 maja 13:53)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach , w załączeniu przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008r, określonych w art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie TIM SA w Siechnicach , ul. E. Kwiatkowskiego 24 oraz na stronie internetowej Emitenta :www. tim.pl.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008r. [RTF]

 

Raport bieżący nr 22/2009

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-05-13 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2009-05-13 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj