Wykaz informacji przekazanych przez TIM SA do publicznej wiadomości w 2011 r.

Data sporządzenia

2012-04-30

Raport bieżący nr

6/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach w załączeniu przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r., określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie TIM SA w Siechnicach, ul. E. Kwiatkowskiego 24 oraz na stronie internetowej Emitenta: www.tim.pl.

ZAŁĄCZNIKI
Wykaz raportów za 2011 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-04-30, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-04-30, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj