Wyniki finansowe – I kwartał 2013 r.

W I kw. 2013 r. nastąpił spadek sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM o 13,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Decydujący wpływ na wyniki GK TIM mają wyniki osiągane przez TIM SA. Wielkość przychodów ze sprzedaży TIM SA jest ściśle powiązana z sytuacją w sektorze budownictwa.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

Zobacz prezentację nt. wyników GK TIM >>

Zobacz wywiad prezesa Krzysztofa Folty dla TVN CNBC >>

drukuj