Wyniki finansowe TIM SA za listopad 2006

(Emitent – PAP – poniedziałek, 4 grudnia 09:12)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w w oparciu o wyniki finansowe TIM SA za 11 miesięcy dokonał oceny możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2006 podanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 34/2006 z dnia 02.09.2006r.

Mając na uwadze fakt, iż przychody za 11 miesięcy 2006r wyniosły 356.612 tys PLN, co stanowi wzrost w wysokości około 60 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zdaniem Zarządu TIM SA jest bardzo prawdopodobne, iż Spółka osiągnie w 2006r wyniki lepsze od prognozowanych. Z uwagi na powyższe Zarząd TIM SA rozważa możliwość zmiany prognozy , o której mowa powyżej.

Przychody ze sprzedaży w listopadzie 2006r wyniosły 44.372 tys PLN , co sprawiło, że Spółka pobiła kolejny rekord i miesiąc listopad jest najlepszym miesiącem pod względem wysokości osiągniętych przychodów w historii Spółki!

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 47/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-12-04 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-12-04 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj