Wyniki najlepsze od ponad 5 lat

Tak najkrócej można określić rezultaty TIM SA i całej Grupy Kapitałowej TIM po I półroczu 2016 r. Największy dystrybutor elektrotechniki w Polsce osiągnął obroty wyższe o 1/5 niż przed rokiem (287,2 vs 239,3 mln zł) i niemal 5,4 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży GK TIM wyniosły prawie 310 mln zł. Rośnie grono klientów TIM-u. A wszystko pomimo spadków w sektorze budowlanym, od którego TIM do niedawna był mocno uzależniony.

Wyniki produkcji budowlano-montażowej w I połowie 2016 roku odzwierciedlają wyraźne spowolnienie w inwestycjach, którego pierwsze symptomy były widoczne już w ostatnich miesiącach 2015 r. W czerwcu 2016 r. odnotowano spadek o 13% w stosunku do czerwca ubiegłego roku, natomiast w całym I półroczu 2016 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 11,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

Niezależność od koniunktury w sektorze budownictwa
– Tymczasem polityka handlowa TIM SA i całej Grupy Kapitałowej TIM, opierająca się na sprzedaży do sektora handlu i usług, a zatem na małych i średnich przedsiębiorcach, kupujących online, przynosi bardzo dobre rezultaty – komentuje Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – To nasz sposób na uniezależnienie się od koniunktury w sektorze budownictwa oraz na stały wzrost przychodów i zysków. Najlepiej dowodzą tego wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu tego roku – dodaje.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na zysk EBITDA. W przypadku Grupy Kapitałowej TIM wyniósł on po I półroczu 2016 r. prawie 10,4 mln zł, tj. ponad 7,6 mln zł więcej niż przed rokiem. Tak znacząca poprawa była możliwa dzięki wzrostowi marży, przy optymalnych kosztach.

Sukces nowego, hybrydowego modelu biznesowego, łączącego doświadczenie zdobywane przez TIM SA przez ponad 25 lat w tradycyjnym handlu B2B z możliwościami, jakie daje e-commerce, potwierdza dynamicznie rosnąca liczba klientów. W I półroczu 2013 r., a więc tuż przed uruchomieniem e-sklepu TIM.pl, z oferty TIM SA skorzystało ponad 11 600 klientów. W I półroczu 2016 r. – aż o 52% więcej, tj. 17 652.

TIM partnerem, nie konkurentem
Gdy trzy lata temu TIM SA zmieniał model biznesowy, najliczniejszą grupę klientów pod względem generowanego przychodu ze sprzedaży stanowili instalatorzy (35,6%). Drugie miejsce zajmowali resellerzy z udziałem na poziomie niespełna 19%. Dziś to właśnie oni stanowią największą grupę klientów TIM SA (ponad 46,2% przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2016 r.).

– Dwa lata po zamknięciu ostatniego oddziału z lokalnym magazynem i przekształceniu go w biuro handlowe resellerzy nie postrzegają TIM-u jako konkurencji. TIM to dla nich partner, od którego otrzymują dostęp do najszerszej oferty asortymentowej na rynku w atrakcyjnych cenach. Jesteśmy jedynym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych w Polsce tak otwarcie komunikującym rynkowi swoją ofertę – podkreśla Krzysztof Folta.

Zobacz skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. >>

drukuj