Wyniki TIM SA po III kwartale 2011 r.

Dynamika wzrostu sprzedaży w III kwartale 2011 r. w stosunku do III kw. 2010 r. wyniosła 22,4% i była porównywalna do dynamiki osiągniętej w I kwartale 2011 r. Zysk operacyjny wyniósł 5.286 tys. zł, co stanowi wzrost o 53,2% w porównaniu z III kw. 2010 r. Zysk netto osiągnął poziom 4.618 tys. zł i jest wyższy o 53,7 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Pełne dane w raporcie kwartalnym 3/2011 >>

drukuj