Wzrost sprzedaży z zachowaniem bezpieczeństwa

Niemal 107,3 mln zł przychodów ze sprzedaży zanotowała w III kw. 2013 r. Grupa Kapitałowa TIM. To niemal 25% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Trudna sytuacja rynkowa nie daje dużych szans na zniwelowanie na koniec 2013 r. wygenerowanej przez trzy kwartały całkowitej straty Grupy, którą tworzą TIM SA i Rotopino.pl SA. Skonsolidowana strata netto wyniosła w III kw. 1,3 mln zł, zaś po 9 miesiącach 2013 r. – 5,2 mln zł.

Całkiem prawdopodobne jest jednak uzyskanie na koniec roku dodatniego wskaźnika EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Potwierdza to dodatnia EBITDA za III kwartał – 74 tys. zł w TIM SA i 202 tys. zł w całej Grupie. 

Pierwszy kwartał ze wzrostem
Po trzech kwartałach 2013 r. obroty zarówno Grupy Kapitałowej TIM (261,5 mln zł), jak i TIM SA (239,6 mln zł) są zbliżone do poziomu sprzed roku. Jednak okres lipiec-wrzesień 2013 r. to pierwszy w 2013 r. kwartał, w którym obroty były wyższe niż w analogicznym okresie roku 2012 r. – w Grupie o 24,6%, zaś w TIM SA o 24%.

– To efekt zdobywania nowych klientów, kupujących produkty o wyższej rentowności niż kable i przewody. W sporej części to zasługa internetowego sklep.tim.pl, który pełną parą ruszył w lipcu, a więc z początkiem trzeciego kwartału – komentuje Artur Piekarczyk, członek Zarządu TIM SA. 

Bez gwałtownej poprawy
Sytuacja gospodarcza na razie nie napawa jednak zbyt wielkim optymizmem. – Zakładając osiągnięcie prognozowanego na 2013 r. PKB na poziomie 1-1,5%, przy wciąż ograniczonych wydatkach na inwestycje oraz zmniejszającej się produkcji budowlano-montażowej, nie spodziewamy się znaczącej poprawy sytuacji w otoczeniu spółki w ciągu najbliższych kilku kwartałów – przewiduje Artur Piekarczyk.

TIM SA działa na rzecz wzrostu sprzedaży, jednak nie za cenę wzrostu należności przeterminowanych. Spółka prowadzi politykę bezpiecznej sprzedaży i weryfikuje klientów pod względem sytuacji finansowej. W efekcie we wrześniu TIM SA odnotował najniższy od 12 miesięcy poziom należności przeterminowanych o ponad 30 dni. Stanowiły one 4,6% należności całkowitych. Najlepsza od roku była także rotacja zapasów, która na koniec III kw. wyniosła 51 dni.

– Bezpieczny wzrost sprzedaży, generowanie dodatnich przepływów finansowych oraz dodatnia EBITDA są celami nadrzędnymi Grupy Kapitałowej TIM na bieżący i przyszły rok – podsumowuje Artur Piekarczyk.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

drukuj