#ZagłosujNaRaport zrównoważony TIM-u!

Trwa 15. edycja konkursu na najlepsze raporty z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska. Trzeci rok z rzędu bierze w nim udział raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM (tym razem za rok 2020). Równolegle z obradami eksperckiego jury trwa głosowanie internautów!

W tegorocznym Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju (wcześniejsza nazwa: Konkurs Raporty Społeczne) bierze w udział 55 raportów, należących do firm (48 raportów), organizacji pozarządowych (5 raportów), uczelni i administracji (2 raporty). Głosowanie internautów trwa do 20 września i odbywa się poprzez stronę raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport.

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM za rok 2020 to jeden z nielicznych (a być może – jedyny) takich projektów w polskim sektorze elektrotechnicznym i polskim e-commerce B2B. Przez poprzednie dwa lata przygotowywany pomimo braku obowiązku prawnego, w edycji dotyczącej roku 2020 obszernie prezentuje realizację pierwszej w historii Grupy Kapitałowej TIM strategii odpowiedzialnego biznesu „TIM pro” na lata 2019-2021.

Wśród omawianych tematów znajdują się także działania angażujące nie tylko pracowników, ale i dostawców oraz klientów TIM SA, jak bożonarodzeniowa akcja charytatywna „TIM Mikołajów”. Co ważne, TIM w obliczu pandemii nie tylko nie ograniczył działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu, lecz zwiększył ich zakres i budżet, zachęcając pracowników do większej aktywności fizycznej w dobie pracy zdalnej, a także angażując się m.in. w przedsięwzięcia jednoczące większe grono pomagających (wsparcie osób fizycznych i przedsiębiorców dla wrocławskiego szpitala jednoimiennego) czy przygotowując cykl webinariów i filmów szkoleniowych „Wiem to TIM.pl!”, poświęconych tematom najbardziej istotnym dla przedsiębiorców w okresie pandemii i lockdownu. Niezależnie od pandemii, TIM od lat uczestniczy w działaniach edukacyjnych dotyczących branży e-commerce. W roku 2020 we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej TIM SA zorganizował całodniowe, bezpłatne warsztaty Szkoły Gospodarki Cyfrowej, poświęcone specyfice e-commerce B2B.

Z raportem zintegrowanym TIM-u można zapoznać się poniżej lub tutaj.

Aby wziąć udział w głosowaniu i oddać głos na TIM, należy oddać głos na trzy spośród 55 publikacji biorących udział w konkursie. Uwaga! Głos zostanie zaliczony dopiero po kliknięciu linku przesłanego na adres e-mail, podany w trakcie głosowania.

Oddaj głos w Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju >>

drukuj
pdf
Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM za rok 2020
8 MB