Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji TIM S.A. złozonych w odpowiedzi na wezwanie Spółki

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w związku z ogłoszonym przez spółkę w dniu 31 maja 2010 r. publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w okresie przyjmowania przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zapisów na sprzedaż akcji Spółki, tj. w dniach od 22 czerwca 2010 r. do 05 lipca 2010 r. przyjęto zapisy na łączną liczbę 1.271.285 akcji. Transakcja, w wyniku której nastapi nabycie akcji od osób, które odpowiedziały na wezwanie będzie miała miejsce 08 lipca 2010 r. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastapi w ciągu trzech dni roboczych od daty jej zawarcia.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-07-06

Raport bieżący nr 25/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds handlu Artur Piekarczyk 2010-07-06

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds operacyjnych Maciej Posadzy 2010-07-06

drukuj