Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

(Emitent – PAP – środa, 21 września 09:33)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż działając zgodnie z art 349 par. 1 KSH, w dniu 20.09.2005r wystąpił do Rady Nadzorczej TIM SA z wnioskiem o pojęcie przez Radę Nadzorczą TIM SA uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2005. Uchwalona w dniu 20.09.2005r przez Zarząd TIM SA propozycja wypłaty ww. zaliczki przedstawia się następująco: – wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2005 w wysokości 2.649.400 zł ( słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych). Zasady wypłaty zaliczki, o której mowa powyżej są następujące: – wysokość zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2005 przypadającej na jedną akcję – 13 gr ( słownie: trzynaście groszy ) brutto, – dzień dywidendy – 10.11.2005r – wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2005 – 16.11.2005r. Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż posiedzenie Rady Nadzorczej TIM SA na którym rozpatrzony zostanie ww. wniosek Zarządu Spółki zwołane zostało na dzień 24.09.2005r.

 

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 7 RO – dywidendy

Raport bieżący nr 24/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-09-21 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj