Zamiar emisji akcji serii E TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 5 września 08:39)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż podjęte zostały prace przygotowawcze nad emisją akcji serii E TIM SA. Celem emisji jest pozyskanie od 60 – 80 mln PLN z zamiarem wykorzystania ww. środków na budowę Centrum Logistycznego TIM SA w Siechnicach oraz budowę Centrum Logistycznego TIM SA w okolicach Torunia. Powyższe inwestycje pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 35/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-05 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2006-09-05 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj