Zanim kupisz jednostki funduszu. Te dokumenty powinieneś znać

Fundusz inwestycyjny akcji polskich kupuje z Twoich pieniędzy papiery wartościowe np. na giełdzie w Turcji lub w Chinach? To możliwe. Aby uniknąć zaskoczeń, warto dokładnie zapoznać się z polityką prowadzoną przez powiernika. Zanim wpłacisz mu pieniądze.

Nieudany zamach stanu w Turcji i spowodowane nim zamieszanie na rynkach finansowych mogły wywołać zdziwienie u części klientów funduszy inwestycyjnych. W komentarzach można było znaleźć informacje o tym, że akcje tureckich spółek są nie tylko w portfelach funduszy akcji tureckich (tych na polskim rynku jest 5), ale i o tym, że na giełdzie w Stambule inwestują nawet fundusze akcji polskich.

To doskonały moment, by pokazać, co powinieneś sprawdzić, by uniknąć nieporozumień. Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka cyklu „Cały ten rynek…”.

Zanim wpłacisz pieniądze, sprawdź te dokumenty
Emocje zwykle nakazują drobnym inwestorom, by w pierwszej kolejności zapoznać się ze stopami zwrotu osiąganymi przez fundusze inwestycyjne. Jeżeli są dobre, to zwłaszcza początkujące osoby znajdują się o krok od wpłacenia pieniędzy. Proponujemy inną drogę.

1. Najpierw oceń ryzyko
Bardzo podstawowy podział funduszy mówi o tych bezpiecznych (głównie fundusze rynku pieniężnego), ryzykownych (fundusze akcji) oraz takich, które moglibyśmy umieścić między tymi kategoriami (fundusze dłużne, mieszane).

Ten początkowy wybór jest niezwykle istotny. Od niego zależy podjęte przez Ciebie ryzyko, oczekiwany zysk, prawdopodobieństwo straty i wreszcie czas inwestycji. Generalnie przyjmuje się, że im większe ryzyko, tym dłuższy powinien być tzw. horyzont inwestycyjny, a więc czas, na który ulokujesz pieniądze.

Jeżeli dokonasz tego bardzo wstępnego wyboru (np. że zainwestujesz w fundusz akcji), wynotuj nazwy funduszy, które Cię interesują. Bez problemu znajdziesz je w portalach internetowych, porównywarkach itp.

Później zadaj sobie nieco trudu i wejdź na strony Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oferujących konkretne fundusze. Tam dotrzesz do najbardziej podstawowego dokumentu, który powinien Cię interesować, a więc do tzw. karty funduszu.

2. Sprawdź, jaką politykę prowadzi fundusz
Karta funduszu powinna być dla Ciebie lekturą obowiązkową, zanim wpłacisz pieniądze. Dowiesz się z niej przede wszystkim, w jaki sposób fundusz buduje cały swój plan na inwestycje.

  • W karcie znajdziesz dane dotyczące tego, jaka część środków idzie na zakup akcji, a jaka na inwestycje w inne instrumenty finansowe (np. obligacje). Bez problemu powinieneś więc odszukać dane, że np. min. 60% środków jest przeznaczanych na akcje.
  • Karta to też miejsce, w którym fundusz powinien wskazać własną ocenę ryzyka inwestycji, a także jej zalecaną długość.
  • Znajdziesz tu wreszcie informacje o opłatach, które poniesiesz przy zakupie, umorzeniu jednostek uczestnictwa, a także za zarządzanie funduszem.
  • Fundusz powinien informować wreszcie o osiągniętych stopach zwrotu – zawsze pamiętaj, że te dane są historyczne i nie dają Ci żadnej gwarancji podobnych wyników w przyszłości.

3. Ciągle chcesz zainwestować? Sięgnij dalej
Jeżeli karta funduszu wzbudziła Twoje zainteresowanie, warto byś w celach porównawczych sięgnął dalej i sprawdził np. jakie dokładnie akcje kupuje fundusz. To możliwe. W tym celu powinieneś sięgnąć do innego dokumentu – chodzi o „roczne sprawozdanie finansowe funduszu”. Powinno ono być opublikowane na stronie internetowej danego funduszu.

To również bardzo ważny dokument, który w sposób szczegółowy odnosi się do działalności funduszu. Znajdziesz w nim wszelkie dane finansowe, a także coś niezwykle interesującego z Twojego punktu widzenia – dokładne zestawienie nazw spółek, których akcje są w posiadaniu danego funduszu, razem z wyszczególnieniem rynków, na których ma miejsce obrót. Fundusz powinien też podać liczbę i wartość poszczególnych akcji na ostatni dzień roku.

W ten sposób dowiesz się, że powiernik kupuje np. akcje nie tylko na polskiej giełdzie, ale sięga również po konkretne papiery w innych krajach. Będzie to dla Ciebie pretekst do dalszej edukacji – poczytaj, czym zajmują się te spółki, jakie mają perspektywy, czy może wiązać się z nimi ryzyko.

Pamiętaj, że nikt nie popędza Cię z wpłatą pieniędzy. Lepiej zainwestować później, a mieć maksymalnie pełną świadomość tego, w co wkładasz środki.

4. Wiedzy nigdy za dużo
Warto sięgnąć również do opracowań dotyczących funduszy. Pomocne mogą być w tym przypadku zestawienia i rankingi publikowane np. przez Analizy.pl

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj