Zapisałeś się na akcje ZE PAK? Zobacz, czy uda się na nich zarobić

Debiuty koncernów energetycznych na GPW dotychczas nie wypadały najlepiej. Czy kolejny z nich ma szansę to zmienić?

Do minionego piątku (19 X) inwestorzy indywidualni mogli składać zlecenia na zakup akcji pierwszej tegorocznej ofercie realizowanej przez Skarb Państwa. Ostateczną cenę emisyjną poznamy 22 października (poniedziałek) późnym wieczorem po zamknięciu księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.

Zapisy na większą liczbę akcji niż dotychczas
Inwestorzy zapisywali się na akcje po maksymalnej cenie 33 zł za papier. Cena emisyjna będzie więc równa bądź niższa. W praktyce zależy to od tego, jak zakończą się negocjacje z inwestorami instytucjonalnymi, czyli np. funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi.

Inwestor indywidualny mógł zapisać się na maksimum 750 akcji ZE PAK, co daje kwotę inwestycji na poziomie 24.750 zł. To ponad dwa razy więcej niż w przypadku poprzednich ofert Skarbu Państwa, w których zapisy były z reguły ograniczone do ok. 10 tys. zł. Na razie nie wiadomo, ile akcji ostatecznie trafi w ręce drobnych graczy. Jeżeli popyt okaże się bardzo wysoki, wówczas Skarb Państwa może zdecydować się na przesunięcie części akcji do puli przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych. W przeciwnym przypadku zapisy zostaną zredukowane i gracze dostaną proporcjonalnie mniejszą liczbę akcji.

Kluczowe w zainteresowaniu ofertą wydaje się więc to, czy drobni gracze uznali, że cena 33 zł za papier jest atrakcyjna i czy zarobią na swojej inwestycji.

Czy uda się zarobić 10% na debiucie?
Aby to sprawdzić, można porównać ZE PAK do trzech innych spółek energetycznych, które są notowane na GPW: PGE, Enei i Tauronu. Ich akcje również były sprzedawane przez Skarb Państwa w ramach oferty publicznej.

By można było wyciągnąć wnioski na temat cent akcji ZE PAK, należy porównać np. wskaźniki C/Z (cena akcji/zysk netto) i C/WK (cena akcji/wartość księgowa) poszczególnych koncernów, biorąc pod uwagę ich dane finansowe za ostatnie cztery kwartały.

Jeżeli skupimy się na wskaźniku C/Z, to można powiedzieć, że cena akcji ZE PAK z zapisów jest dość atrakcyjna. C/Z dla ZE PAK wynosi bowiem 6,07, podczas gdy średnia dla spółek energetycznych sięga 7, przy czym należy zauważyć, że jest ona wyraźnie zawyżana przez Eneę (8,5). Niemniej jednak można ostrożnie założyć, że cena akcji ZE PAK na poziomie 33 zł jest niedowartościowana.

Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli porównamy ze sobą mniej popularne wskaźniki C/WK. W przypadku ZE PAK wynosi on 0,5 przy średniej, która sięga poziomu 0,7.

Takie zestawienie pozwala inwestorom mieć nadzieję na zyski. Podobne wnioski wyciągnęli analitycy Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ostrożnie szacują oni, że zysk w dniu debiutu akcji ZE PAK mógłby wynieść 10%. Liczą jednak na to, że Skarb Państwa zdecyduje się na obniżenie ostatecznej ceny emisyjnej i w rezultacie drobni gracze zapłacą mniej niż 33 zł za papier.

Jak wypadły debiuty innych spółek energetycznych?
Debiut ZE PAK został zaplanowany na wtorek 30 października 2012 r. Będzie to dopiero pierwsza w tym roku publiczna oferta Skarbu Państwa. Jeżeli wspomnimy jednak poprzednie debiuty spółek energetycznych na GPW, to ich rezultaty nie dają nadziei na spore zyski podczas pierwszego dnia notowań.

Pierwszą spółką energetyczną, która pojawiła się w 2008 r. na giełdzie, była Enea. W dniu debiutu na zamknięciu jej kurs był zaledwie o 1,3% wyższy od ceny emisyjnej. Lepiej spisały się w 2009 roku akcje PGE, które skoczyły na debiucie o 13%. Graczy zawiódł już jednak koncern Tauron, który w pierwszym dniu notowań w 2010 r. stracił 1,5%.

Jednak nawet te 13% PGE nie jest wynikiem rewelacyjnym, jeżeli spojrzymy na inne spółki, których akcje były sprzedawane na GPW przez Skarb Państwa. Lepiej spisały się chociażby akcje PKO BP, które dały zarobić graczom nawet 19%. A notowania PGNiG w dniu debiutu poszły w górę o niemal 30%.

W przypadku ZE PAK trudno oczekiwać takich wyników. Niemniej jednak – ponieważ będzie to pierwsza w tym roku oferta Skarbu Państwa na dość ospałym rynku ofert publicznych, to graczom pozostaje mieć nadzieję, że ostateczna cena emisyjna nie będzie wygórowana. Warto też pamiętać o tym, że w podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, prospekt emisyjny przewiduje tzw. stabilizację kursu akcji na wypadek, gdyby zaczął on spadać. To pozwala mieć nadzieję na to, że nawet jeżeli debiut nie przyniesie zysków, to przynajmniej inwestorom uda się uchronić przed stratami.


W skrócie o ZE PAK
ZE PAK to grupa kapitałowa, w skład której wchodzą elektrownie w Wielkopolsce: Pątnów (I i II), Adamów i Konin. Do tego grupa ma jeszcze dwie kopalnie węgla brunatnego. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży ZE PAK wyniosły 2,69 mld zł, a zysk netto wyniósł 316,9 mln zł. Prospekt emisyjny spółki można znaleźć na stronie: http://zepak.com.pl.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj