Zawarcie umowy ubezpieczenia należności TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 21 maja 19:14)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym informuje, iż w dniu 20.05.2008r otrzymał podpisaną przez firmę Coface Austria Kreditversicherung AG Oddział Polska z siedzibą w Warszawie umowę zawartą z TIM SA przedmiotem której jest ubezpieczenie przez firmę Coface Austria Kreditversicherung AG Oddział Polska należności przysługujących TIM SA z tytułu sprzedaży hurtowej artykułów elektrotechnicznych oraz opakowań typu palety, bębny itp.

Umowa, o której mowa powyżej , zawarta została na 24 miesiące.

Przedmiotowa umowa ma istotne znaczenie dla działalności Emitenta zarówno ze względu na potencjalnie dużą wartość, jak i na fakt zmniejszenia ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów TIM SA. Trafna ocena zdolności kredytowej kontrahentów TIM SA umożliwi wybór optymalnej opcji zabezpieczenia interesów TIM SA, co w konsekwencji znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych TIM SA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Raport bieżący nr 18/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-05-21 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds Logistyki

drukuj