Zawarcie umowy ubezpieczenia wierzytelności handlowych

Data sporządzenia

2016-06-08

Raport bieżący nr

23/2016

 

Zarząd TIM S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 08 czerwca 2016 r. podpisana została przez TIM SA umowa ubezpieczenia wierzytelności handlowych _ Polisa Modułowa _ zawarta z Atradius Credit Insurance N.V. S.A oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie .

Polisa obowiązuje w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r. i jest kontynuacją dotychczasowej współpracy. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie wierzytelności handlowych Spółki .
Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest maksymalna kwota odszkodowań dla grupy polis w czasie trwania umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-06-08, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj