Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

(Emitent – PAP – czwartek, 17 lutego 20:00 – Raport bieżący 4/2005)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 17.02.2005 r. został zawarty pomiędzy TELE-FONIKĄ KABLE SA z siedzibą w Myślenicach oraz TELE-FONIKĄ Kable Handel SA z siedzibą w Bytomiu, a TIM SA z siedzibą we Wrocławiu Kontrakt Roczny nr HM 410-1005KR/2005 na rok 2005.
Wyżej wymieniony kontrakt określa szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami w zakresie dostawy i dystrybucji wyrobów kablowych na rok 2005. TIM SA szacuje, iż w 2005 r. dokona na podstawie ww. kontraktu zakupów na kwotę 45.000.000 PLN.
Wartość umowy w tys. zł: 45 000,00

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Raport bieżący – znacząca umowa 4 / 5

drukuj