Zawiadomienie o dokonaniu zapisów na sprzedaż akcji TIM S.A. w ramach ogłoszonego wezwania

Data sporządzenia

2023-04-28

Raport bieżący nr

20/2023

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 24 marca 2023 roku, Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 powziął informację o dokonaniu przez akcjonariuszy Spółki – Krzysztofa Foltę, Piotra Nosala, Macieja Posadzego, Piotra Tokarczuka, Ewę Foltę, Krzysztofa Wieczorkowskiego oraz Jana Walulika _”Akcjonariusze” _ zapisów na sprzedaż posiadanych przez Akcjonariuszy akcji TIM S.A. w ramach ogłoszonego w dniu 20 kwietnia 2023 roku przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki _”Wezwanie”_ .
Zgodnie z ww. informacją :
_i_Krzysztof Folta złożył zapis na sprzedaż 4.600.000 akcji Spółki reprezentujących 20,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.600.000 głosów stanowiących 20,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
_ii_Piotr Nosal złożył zapis na sprzedaż 14.241 akcji Spółki reprezentujących 0,06% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 14.241 głosów stanowiących 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
_iii_Maciej Posadzy złożył zapis na sprzedaż 183.626 akcji Spółki reprezentujących 0,83% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 183.626 głosów stanowiących 0,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
_iv_Piotr Tokarczuk złożył zapis na sprzedaż 202.000 akcji Spółki reprezentujących 0,91% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 202.000 głosów stanowiących 0,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
_v_Ewa Folta złożyła zapis na sprzedaż 604.814 akcji Spółki reprezentujących 2,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 604.814 głosów stanowiących 2,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
_vi_Krzysztof Wieczorkowski złożył zapis na sprzedaż 3.000.000 akcji Spółki reprezentujących 13,51% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 3.000.000 głosów stanowiących 13,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
_vii_Jan Walulik złożył zapis na sprzedaż 710.400 akcji Spółki reprezentujących 3,20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 710.400 głosów stanowiących 3,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ww. zapisami objętych zostało łącznie 9 315 081 akcji Spółki reprezentujących 41,96 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 9 315 081 głosów stanowiących 41,96 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Informację o ogłoszonym Wezwaniu Spółka podała do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2023 roku w raporcie bieżącym nr 17/2023.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-04-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-04-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj